FCE и CAE

Това са най-търсените и най-масово полагани изпити в света. Те са международно признати от различни институции – университети и колежи, работодатели и държавни власти. Тези сертификати често пъти се явяват трамплин за израстване в кариерата и обучението.
От създаването си през 2003 година Образователен център „Десислава” ежегодно подготвя и явява ученици за всички възрастови групи и нива за изпитите на университета Кеймбридж.

С гордост заявяваме, че всички положили изпитите получават отлични резултати.

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация.