KET и PET

Подготовката и явяването на този изпит носи важен опит и знания за тийнейджърите по пътя на изпитите в по-високите нива. Като формат и изисквания те приличат на FCE и CAE. Ето защо КЕТ и РЕТ се явяват една препоръчителна стъпка, която тества по независим начин знанията на ученика от дадения етап от обучението си, както и на кое умение има нужда от повече работа.
От създаването си през 2003 година Образователен център „Десислава” ежегодно подготвя и явява ученици за всички възрастови групи и нива за изпитите на университета Кеймбридж.

С гордост заявяваме, че всички, положили изпитите, получават отлични резултати.

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация.