Young learners

Университетът Кеймбридж е единствената институция в света, която предлага изпити за деца от 7-годишна възраст по английски език в почти всички страни по света.
Първият досег на децата с международната изпитна система има за цел да изгради дух на спокойствие, увереност и забавление при учене за и явяване на изпит. По този начин се гарантира мотивация за учене, липса на напрежение, надграждане на знанията, както и богат опит.
Не на последно място знанията на децата се тестват от независима организация, която им присъжда международно валиден сертификат. От създаването си през 2003 година Образователен център „Десислава” ежегодно подготвя и явява ученици за всички възрастови групи и нива за изпитите на университета Кеймбридж.

С гордост заявяваме, че всички, положили изпитите, получават отлични резултати.

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация.