Математика за 5 и 6 клас

Математиката не е трудна с нашия целогодишен курс за петокласници и шестокласници, които искат да подобрят уменията си и повишат знанията си в тази дисциплина. За повече информация и график, моля свържете се с нас.